Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/psrsa/ftp/psr/psr/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Aktualności
ekokonferencja
 
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o podanie adresu e-mail:

PostHeaderIcon Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA "...z natury segreguję!"

Organizacja odzysku funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej z 11 maja 2001 roku. (Dz.U. 63, poz.639) z późniejszymi zmianami. Ustawa nakłada na przedsiębiorców, wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek ich odzysku i recyklingu. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Przedsiębiorcy mogą realizować obowiązki recyklingu opakowań samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Na podstawie tej zasady organizacje odzysku przejmują obowiązek recyklingu opakowań od zainteresowanych przedsiębiorców. Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) postawił sobie za cel stworzenie krajowego systemu recyklingu opakowań. Jego budowa jest możliwa tylko dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców- klientów PSR.

Prawo.
Ustawodawca dostosowując nasze zapisy ustawowe do wymogów Unii Europejskiej zakładał, że nowe rozwiązania prawne zminimalizują obciążenia środowiska masami odpadów opakowaniowych składowanych na wysypiskach oraz zmaksymalizują wykorzystanie surowców wtórnych przy wytwarzaniu nowych opakowań. Do realizacji tych dwóch podstawowych założeń powołano organizacje odzysku.

Na polskich składowiskach znajdują się miliony ton odpadów komunalnych. Co roku w Warszawie przybywa 3,5 mln ton odpadów komunalnych. Pośród wyrzucanych przez nas odpadów znajduje się przeszło 1/3 opakowań. Niemal wszystkie opakowania nadają się do recyklingu. Misją PSR jest zdecydowane ograniczenie składowania opakowań na wysypiskach, a przez to poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Jak działamy?
PSR tworzy łańcuch recyklingu integrując działania przedsiębiorców (fillerów), handlu, firm odzysku i recyklingu, producentów opakowań, gmin i powiatów oraz konsumentów.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich tych elementów tworzymy wspomniany system recyklingu opakowań „W Trosce o Naturę”.

Z przyjętych od przedsiębiorców środków gromadzonych w zamian za realizację ustawowych obowiązków, prowadzimy działania kreujące system recyklingu opakowań. Jednym z naszych statutowych obowiązków są działania z zakresu edukacji ekologicznej. Nasze działania edukacyjne kierujemy do przedsiębiorców, firm odzysku i recyklingu, gmin oraz dzieci i młodzieży.

Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) to jedna z największych organizacji odzysku w Polsce. W 2002 roku przetworzyliśmy ponad 60 000 ton odpadów opakowaniowych. Do tej pory zaufało nam kilkaset największych firm w Polsce. Nasi akcjonariusze gwarantują nam całkowitą pewność wywiązania się z obowiązków przejętych od przedsiębiorców.

...z natury segreguję©
Nasza organizacja przykłada szczególną wagę do selektywnej zbiórki zużytych opakowań.
Wraz z naszymi akcjonariuszami oraz firmami współpracującymi tworzymy wspomniany krajowy system recyklingu opakowań „W Trosce o Naturę”. Z realnego punktu widzenia selektywna zbiórka opakowań może dać gwarancje realizacji obowiązków przejętych od przedsiębiorców zważywszy na fakt, że już w 2007 roku oprócz wysokich poziomów recyklingu opakowań, wszyscy przedsiębiorcy będą musieli osiągnąć 50%-owy poziom odzysku opakowań wprowadzanych na rynek. Już w tym momencie mamy do czynienia z deficytem odzyskiwanych opakowań szklanych. Ta sytuacja zapewne dotknie również inne grupy opakowaniowe.
Selektywna zbiórka ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Należy zaznaczyć, że ogranicza ona koszty związane z zebraniem, przesortowaniem i oczyszczeniem opakowań przeznaczonych do recyklingu. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na zdecydowane wsparcie działań związanych z edukacją ekologiczną.

Nasze działania edukacyjne skupiają się na lokalnych programach edukacyjnych kierowanych do różnych grup społecznych. Wspieramy akcję ”Sprzątamy Mazury”, jesteśmy sponsorem i współorganizatorem inicjatywy „Drzewko za butelkę”. Jesteśmy jednym ze sponsorów konkursu „O Złotą Belę Makulatury” gdzie promujemy selektywną zbiórkę opakowań z papieru i tektury. Ten konkurs kierowany jest do gmin, powiatów, firm komunalnych, zatem promujemy segregowanie odpadów oddolnie poprze akcje „Sprzątamy Mazury” czy „Drzewko za butelkę” jak i odgórnie, w przypadku konkursu „O Złotą Belę Makulatury”.

Segregując odpady wszyscy wspieramy ich recykling, a to ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego w Polsce. Recykling 1 tony opakowań z papieru pozwala ochronić 17 drzew przed wycięciem!

Więcej informacji udzielają:

Tomasz Cegiełka
Prezes Zarządu PSR
tel.: 022/ 519 41 41
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jakub Ochal
Specjalista ds. Marketingu
tel.: 22/ 519 41 41
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

argaiv1179