Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/psrsa/ftp/psr/psr/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Podstawy prawne

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/psrsa/ftp/psr/psr/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać Newsletter, prosimy o podanie adresu e-mail:

PostHeaderIcon Formularz zgłoszeniowy do Urzędu Marszałkowskiego

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” (Dz.U. Nr. 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą polegajacą na wprowadzaniu wyrobów w opakowaniach jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności (wprowadzenia na rynek produktów w opakowaniach). Przedsiębiorca, który podpisał  umowę z Polskim Systemem Recyklingu na przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych może skorzystać z gotowego formularza zgłoszeniowego.

argaiv1179

fum

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy [doc. 27 KB]

 

 

W formularzu znajduje się miejsce na określenie sposobu realizacji obowiązku ustawowego (przedsiębiorca deklaruje, że ustawowe obowiązki przekazuje Polskiemu Systemowi Recyklingu, który będzie za niego je realizował i rozliczał).

Po pobraniu druku formularza Przedsiębiorca  powinien wypełnić wykropkowane pola:

  • w prawym górnym rogu - miejscowość i datę;
  • poniżej adres Urzędu Marszałkowskiego odpowiedniego dla zgłaszającej firmy;
  • nazwę firmy wraz z siedzibą rejestrową;
  • miejsce rejestracji oraz numer;
  • numer i nazwę EKD (określający profil działalności).

Pod formularzem musi się znaleźć podpis osoby upoważnionej do reprezentowania i podpisywania dokumentów oraz pieczęć Przedsiębiorcy.
Formularz po wypełnieniu należy złożyć lub wysłać na adres Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Przedsiębiorcy.

Do Urzędu Marszałkowskiego Przedsiębiorca winien również zgłaszać wszelkie zmiany w stosunku do tych, które zostały podane w formularzu danych do końca następnego miesiąca po ich wprowadzeniu.

O fakcie likwidacji działalności należy powiadomić Urząd Marszałkowski w ciągu 14 dni.